opinion obvious. would not wish develop this..

Call us, we are open 24/7(888) 123-45678
MENU
Home > DEFAULT

Category: DEFAULT

Heer, Ach Was Ik Maar - Jong En Blij - Zing Voor De Heer (Vinyl, LP, Album)

(9) Comments

 1. Kagazragore
  06.12.2019 at 07:19
  Johannes de Heer (ook wel Johan de Heer) (Rotterdam, – Driebergen, 16 maart ) was een Nederlandse evangelist, die aan de wieg stond van de protestants-christelijke radio- (en later ook televisie)omroep de reureiranpatchcontdamrecavegekaci.coast was hij oprichter van Het Zoeklicht, een organisatie die aan de basis heeft gestaan van de evangelische beweging in Nederland en dat sinds een.
 2. Tugis
  08.12.2019 at 04:40
  Prijs de Heer, de Heer Prijs de Heer met blijde galmen Prijs de Heer, de Heer Prijs de Heer met blijde galmen Gij mijn ziel hebt rijke stof Gij mijn ziel hebt rijke stof ‘k Zal zolang ik leef, mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof Zalig hij, die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot Hem om troost.
 3. Dozil
  11.12.2019 at 20:07
  Dat de citer mag klinken, blaas de fluit Laat schallen trompet en bazuin tezaam Om de Heer te loven om Zijn grote naam Dat allen Hem prijzen met een blij geluid. Zing een nieuw lied voor de Heer Dank Hem voor al het goede ons gegeven Dat we getrouw naar Zijn wil mogen leven Halleluja, God onze Heer zij alle eer. (Woorden uit Psalm 98).
 4. Voodoonris
  04.12.2019 at 14:24
  O welk een macht heeft uwe liefde is nr. in de zangbundel van Johannes de Heer. Het lied wijkt qua tekst en muziek sterk af van het de liederen waar de zangbundel doorgaans mee geasscocieerd wordt. Hier naast staat een video van dit lied waarin het lied speel op mijn Mannborg kofferharmonium. Ik speel het helaas niet vlekkeloos, maar ik.
 5. Samulabar
  09.12.2019 at 02:55
  Looft de Heer! 3. De Eng'len en der zaal'gen koren prijzen U in 't hemelhof. Ook naar kind'ren wilt Gij horen; uit hun mond bereidt G' U lof. Refr.: Looft de Heer! Lied - Ik wil zingen van mijn Heiland 1. Ik wil zingen van mijn Heiland, van zijn liefde, wondergroot, die Zichzelve gaf aan ’t kruishout en mij redde van de dood. Refr: Zing.
 6. Taumi
  10.12.2019 at 07:10
  De Heer heette en de Heer diende. Op zijn grafsteen de bekende regel uit zijn bundel: Veilig in Jezus' armen. Tot slot nog iets over zijn radio uitzendingen: In april hield Johannes de Heer een toespraak voor de Hilversumse Draadloze Omroep onder de titel 'Hoe wij door de draadloze de .
 7. Grojin
  08.12.2019 at 19:00
  De Heer wil dat we blij zijn, dronken van vreugde, dat wij dezelfde wegen van geluk bewandelen die Hij heeft afgelegd. Wij voelen ons alleen ongelukkig, als we hardnekkig van de weg afdwalen en ons begeven op het pad van het egoïsme en de zinnelijke begeerte; of, wat veel erger is, als we dat van de schijnheiligen inslaan.
 8. Tojara
  09.12.2019 at 12:04
  Is God de Heer maar voor mij, wat zou mij tegen zijn? Ik roep: ach Here, hoor mij! en wat mij kwelt wordt klein. al heeft zich ook verheven: de macht van hel en dood, ik heb voor heel mijn leven: in God mijn bondgenoot.
 9. Tojara
  07.12.2019 at 20:10
  Zangbundel Joh. de Heer is een liedboek met protestants-christelijke liederen voor gebruik in huis en tijdens samenkomsten. De bundel werd oorspronkelijk samengesteld door Johannes de Heer en verscheen voor het eerst in Geschiedenis. De Heer, geboren in , kwam in tot geloof en kwam terecht bij de Rotterdamse stadsevangelisatiekring ’Jeruël’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *